Serwer FTP

Wszystkie pliki prosimy przesyłać w formie elektronicznej, jako pliki PDF. Pliki takie proszę przesyłać za pomocą:

1. FTP

Posiadamy własny serwer FTP. W celu otrzymania swojego konta dostępowego prosimy o kontakt z Działem Prepress.


Łączenie się z serwerem FTP za pomocą przeglądarki internetowej
:
Prosimy włączyć przeglądarkę i wpisać:
ftp://uzytkownik:haslo@194.181.137.20 


 

Przeglądarka automatycznie połączy Państwa z naszym serwerem FTP, z kontem określonym przez dane: użytkownik i hasło. Dane te, jeśli klient jeszcze ich nie posiada, podamy Państwu telefonicznie. Proszę o kontakt z Działem Prepress.


Łączenie się za pomocą innych klientów FTP
,
takimi jak Total Commander, WS-FTP i itp.:
Potrzebne dane:
IP: 194.181.137.20
użytkownik: XXXXX
haslo: XXXXX

2. E-mail

Adres e-mail: sklad@ppg.net.pl
Wielkość pliku nie może przekroczyć 2MB.
W przypadku dużych plików prosimy o przesyłanie ich na serwer FTP.

3. CD-ROM/DVD-ROM
P?yty CD-R, CDRW, DVD-R, DVD-RW itp.  z danym cyfrowymi prosimy przesyłać na adres drukarni z dopiskiem: "Dla Działu PREPRESS – materiały cyfrowe".